Thực hiện đồ án tốt nghiệp tại Phân hiệu Cà Mau (Đợt 2 năm 2021)

261

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) thông báo: Sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin thực hiện đồ án tốt nghiệp cho khóa 20 trở về trước (đợt 2) năm 2021 tại Phân hiệu Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đồ án tốt nghiệp là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên FIRA. Mỗi Sinh viên sẽ được giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng qui định Nhà trường như sau: GS, PGS: 8 đề tài; TS, GVC: 6 đề tài; GV: 4 đề tài.

2. Đối tượng: Sinh viên khóa 20 và các khóa trước có đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (Theo danh sách đã được xác nhận của Phân hiệu). Danh sách có tại đường link mục 3 thông báo này.

3. Sinh viên đăng ký chọn tên đề tài thực hiện đồ án tốt nghiệp đến hết ngày 08/11/2021: Sinh viên (nhóm sinh viên) chủ động đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn theo link drive sau: https://bit.ly/3k1GTFy

4. Sau khi đăng ký tên đề tài, sinh viên (nhóm sinh viên) tải mẫu phiếu giao đề tài (tại đường link MẪU PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI) và thực hiện. Nộp phiếu giao đề tài tại link sau: https://bit.ly/3CINps7 . Hạn nộp: Hết ngày 11/11/2021. Lưu ý: Mẫu phiếu giao đề tài phải có giảng viên hướng dẫn ký xác nhận.

5. Sau ngày 11/11/2021 Khoa sẽ tiến hành xét duyệt đề tài và sẽ thông báo đến sinh viên (nhóm sinh viên) về thời gian thực hiện đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn (nếu sinh viên chưa chọn được giảng viên hướng dẫn).

MẪU PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (download here: http://bit.ly/3cmSSZL)