Thông báo: Thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 khóa 19 và các khóa trước

352

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA), thông báo: Sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:

1. Đồ án tốt nghiệp là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên FIRA. Mỗi Sinh viên sẽ được giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng qui định Nhà trường như sau: GS, PGS: 8 đề tài; TS, GVC: 6 đề tài; GV: 4 đề tài.

2. Đối tượng: Sinh viên khóa 19 và các khóa trước có đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp.

3. Sinh viên đăng ký chọn tên đề tài thực hiện đồ án và Giảng viên hướng dẫn (đính kèm thông báo) đến hết ngày 20/9/2020: Sinh viên chủ động đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn theo link drive sau: https://bit.ly/3mhmdZK.

4. Khoa sẽ kiểm tra, xét điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên theo quy định của Nhà trường; xem xét phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên/nhóm sinh viên.

5. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện Đồ án và phân công đề tài, giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 chính thức sẽ được thông báo vào ngày 25/9/2020.

6. Sinh viên chủ động liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn thực hiện đồ án.
7. Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp: từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 28/12/2020.
8. Thời gian nộp Đồ án tốt nghiệp (dự kiến): từ ngày 04/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 10/01/2021 về văn phòng Khoa CNTT, Robot và TTNT (Thầy Huỳnh Quang Đức).
9. Thông tin chi tiết thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp sinh viên xem trong thông bao theo đường link: https://bit.ly/3hsUkKP