THÔNG BÁO: Thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

579

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) thông báo: Sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 cụ thể như sau:

1. Đồ án tốt nghiệp là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên FIRA. Mỗi Sinh viên sẽ được giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng qui định Nhà trường như sau: GS, PGS: 8 đề tài; TS, GVC: 6 đề tài; GV: 4 đề tài.

2. Đối tượng: Sinh viên có đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (hoàn thành các môn học và đủ số tín chỉ qui định theo khung chương trình đào tạo).

3. Sinh viên đăng ký chọn tên đề tài thực hiện đồ án tốt nghiệp (đính kèm thông báo) đến hết ngày 22/03/2022: Sinh viên chủ động đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn theo link drive sau: https://bit.ly/3CFjDp7.

4. Khoa sẽ kiểm tra, xét điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên theo quy định của Nhà trường; xem xét phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên/nhóm sinh viên.

5. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện Đồ án và phân công đề tài, giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 chính thức sẽ được thông báo vào ngày 26/03/2022.

6. Sinh viên chủ động liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn thực hiện đồ án.
7. Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp: từ ngày 29/03/2022 đến hết ngày 29/06/2022.
8. Thời gian nộp Đồ án tốt nghiệp (dự kiến): từ ngày 30/06/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 05/07/2022 về văn phòng Khoa CNTT, Robot và TTNT (Thầy Huỳnh Quang Đức).
9. Thông tin chi tiết thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp sinh viên xem trong thông báo theo đường link: https://bit.ly/3q757Bf

MẪU PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (download here: http://bit.ly/3cmSSZL)

LINK NỘP PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI (Click here: https://bit.ly/3MP4V3n)