Thêm một bước tiến hiện thực đào tạo theo hướng thực hành và dự án

19

TMA Solutions và TMA Innovation Center bàn kế hoạch hợp tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy và hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

Sáng ngày 07/11/2019, tại Công viên phần mềm Quang Trung, TS. Nguyễn Hoàng Sỹ – Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) – Trường Đại học Bình Dương đã có buổi làm việc với Công ty TMA Solutions và Công ty TMA Innovation Center nhằm hiện thực hóa kế hoạch hoạt động của Khoa trong thời gian tới .

Tại buổi làm việc, FIRA đã chia sẽ những kinh nghiệm cũng như quá trình phát triển của Khoa trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty TMA Solution và TMA Inovation Center cũng chia sẽ những kinh nghiệm và kết quả đạt được và định hướng phát triển của hai đơn vị đến Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Kết quả đạt được tại buổi làm việc giữa FIRA và hai Công ty là cơ hội tốt nhất để sinh viên của Trường có điều kiện tiếp cận với công nghệ mới và việc làm sau khi ra trường, cũng như trong thời gian học tập tại FIRA. Lãnh đạo FIRA và lãnh đạo 2 Công ty TMA Solution và TMA Innovation Center đã thống nhất: Trong thời gian tới sẽ tiến hành xúc tiến và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác từ đào tạo đến việc làm, đặc biệt là các dự án mang tính chiến lược, dài hạn giữa Khoa và hai Công ty sẽ được cụ thể hóa trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo việc làm cho sinh của FIRA làm việc tại Công ty khi sinh viên tốt nghiệp ra trường cũng được lãnh đạo Công ty TMA Solutions và Công ty TMA Innovation Center quan tâm, đặc biệt hơn Công ty sẽ cử các chuyên gia, học giả đến giảng dạy, tổ chức hội thảo tại Trường Đại học Bình Dương nhằm giúp cho sinh viên từng bước tiếp cận với các dự án Công nghệ thông tin cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

TS. Nguyễn Hoàng Sỹ (bên phải) thông tin về Trường Đại học Bình Dương và FIRA

Đại diện Công ty TMA Solutions tặng quà lưu niệm tại buổi làm việc

Đại biểu tham dự

Chụp hình lưu niệm sau kết thúc tốt đẹp buổi làm việc giữa các đơn vị

Ban biên tập Web FIRA