Robot và Trí tuệ nhân tạo

170

* Giới thiệu tổng quan:

– Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) giới thiệu những kiến thức mới về tiếp cận của khoa học máy tính trong xử lý thông tin trên máy tính thông qua các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo.

– Xây dựng và thiết lập hệ thống tự hành dân dụng và công nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội về các hệ thống thông minh (nhà thông minh – smart home, xe thông minh – smart car …) các hệ thống tự hành, tự động nhận dạng và điều hành cảnh báo sớm, xây dựng ứng dụng thực tế ảo…

– Giới thiệu những hướng tiếp cận mới của khoa học thế giới về thiết kế robot và trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào cuộc sống hiện đại.

– Sinh viên tham gia khoá học tự thiết kế được hệ thống và vận hành ứng dụng đạt hiệu quả cao.