Lý do chọn ngành

16

♦ Người học đam mê nghiên cứu, ứng dụng ngành công nghệ thông tin, có cơ hội được đào tạo chuyên sâu về qui trình phát triển phần mềm hiện đại, phù hơp với xu thế thời đại về ứng dụng công nghệ thông tin – không thể bỏ qua ngành học này.

♦ Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu xây dựng phần mềm di động và thiết bị thông minh, đây là ngành học lựa chọn hàng đầu của người học đam mê khám phá sáng tạo phần mềm.

♦ Ngành học này cung cấp cho người học vận dụng các hệ thống phân tán, phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm thương mại điện tử và quản lý tài chính.

♦ Ngành học có khả năng tiếp cận xây dựng hệ thống điện toán đám mây và phân tích dữ liệu, xây dựng hệ thống website, ứng dụng phần mềm trên thiết bị di động, games…

♦ Có điều kiện tiếp xúc với môi trường giáo dục hiện đại của thế giới thông qua các Trường Đại học danh tiếng là các đối tác liên kết với Trường Đại học Bình Dương.

♦ Ngoài ra, người học có khả năng tự xây dựng và thiết kế các phần mềm ứng dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo, khoa học nhận dạng, và dữ liệu lớn.