Lý do chọn ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo

113

♦ Trong thế giới công nghệ tự động hóa, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, xử lý các tác vụ thông minh, khai thác tri thức khổng lồ trên internet là lĩnh vực đầy hứa hẹn của ngành công nghệ thông tin.

♦ Có thể xây dựng hệ thống ra quyết định dựa trên tập huấn dữ liệu đa phương tiện hoặc dữ liệu lớn (Big Data), áp dụng và vận hành hệ thống tự động Robot tích hợp công nghệ AI, là lĩnh vực ưu thích của người học thích khám phá thế giới số.

♦ Một trong những hướng phát triển nhanh và đầy hứa hẹn của ngành công nghệ thông tin là chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo với các thuật toán học sâu.

♦ Ngành học Robot và Trí tuệ nhân tạo đang thu hút phần lớn những người đam mê nghiên cứu khoa học tự nhiên và tư duy toán học.

♦ Giúp máy tính hiểu được ngôn ngữ con người, đưa ra quyết định đúng nhất là nhiệm vụ của Trí tuệ nhân tạo, cùng với tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên là điều kiện để đưa máy tính gần với con người trong thời đại cộng nghệ 4.0.

♦ Có điều kiện tiếp xúc với môi trường giáo dục hiện đại của thế giới thông qua các Trường Đại học danh tiếng là các đối tác liên kết với Trường Đại học Bình Dương.