Lý do chọn ngành Hệ thống thông tin

22

♦ Hệ thống thông tin là một trong những ngành học đầu tiên của phân ngành tin học. Với khối lượng kiến thức tổng quát hóa về hệ thống thông tin trên máy tính đa chiều, là một lựa chọn không thể bỏ qua đối với những ai đam mê khám phá máy tính.

♦ Dữ liệu được tổ chức có hệ thống, xây dựng hệ thống thông tin quản lý an toàn là điều kiện tồn tại và phát triển của lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ thông tin.

♦ Ngành học này cung cấp cho người học hiểu rõ về nghiệp vụ triển khai các hệ thống thông tin, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và an toàn, tham gia phát triển ứng dụng trên hệ thống của doanh nghiệp.

♦ Có điều kiện tiếp xúc với môi trường giáo dục hiện đại của thế giới thông qua các Trường Đại học danh tiếng là các đối tác liên kết với Trường Đại học Bình Dương.

♦ Người học với sự đam mê khám phá nền tảng công nghệ thông tin chọn ngành học này là phù hợp với xu hướng của thời đại công nghệ số.