Kỹ năng, kiến thức đạt được

17

♦ Được cung cấp kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực hành với kỹ năng xây dựng và thiết kế phần mềm hiện đại.

♦ Cung cấp đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để phát triển chuyên môn và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

♦ Có đủ kiến thức về kỹ năng lập trình phần mềm và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.

♦ Có đủ khả năng tư duy và tổ chức nhóm công việc theo chủ đề; Kỹ năng làm việc nhóm.

♦ Có khả năng ngoại ngữ giao tiếp, đọc hiểu một số tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

♦ Đảm bảo tác phong công nghiệp đúng với tiêu chuẩn chuyên viên thiết kế phần mềm với hành vi và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

♦ Có kỹ năng và tác phong làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.

♦ Tham dự được các kỳ thi chứng chỉ trong nước và quốc tế về xây dựng phần mềm.