Danh sách sinh viên đăng ký làm đồ án ngành-Trường Đại học Bình Dương

211

Danh sách sinh viên thực hiện đồ án ngành học kỳ 1 năm học 2019-2020. Sinh viên xem danh sách đề tài và giảng viên hướng dẫn tại đường link bên dưới. Chủ động liên hệ giảng viên hướng dẫn để thực hiện theo đúng thời gian qui định.

Link danh sách: http://bit.ly/35IY99Y

Một số lưu ý về mốc thời gian quan trọng trong quá trình thực hiện đồ án ngành:

1. Bắt đầu thực hiện từ ngày 10/10/2019.

2. Tổng thời gian thực hiện 14 tuần.

3. Kết thúc thực hiện đồ án: Lúc 16h00' ngày 16/01/2020.

4. Nộp đồ án ngành về cho trợ lý khoa: Cô Phạm Thị Thu Trang.

Nội dung báo cáo đồ án ngành cần nộp:

01 cuốn báo cáo đóng bìa cứng, poster thông tin về đồ án + upload toàn bộ nội dung thực hiện theo các tổ chức thư mục (REF; DOC; SOURCE CODE + VIDEO) lên google driver quy định của Khoa.

Ban biên tập Web FIRA