Kỹ năng, kiến thức đạt được sau khi hoàn thành chương trình học

5

♦ Được cung cấp kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực hành về hệ thống thông tin quản lý, đảm bảo yêu cầu của nhà tuyển dụng về lĩnh vực hệ thống thông tin.

♦ Trang bị đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để phát triển chuyên môn và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

♦ Có đủ khả năng tư duy và tổ chức nhóm công việc theo chủ đề công nghệ thông tin, có kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm phục vụ công việc.

♦ Có đủ khả năng sáng tạo và tổ chức dữ liệu hệ thống thông tin phù hợp với nhu cầu phân tán dữ liệu trong lưu trữ hệ thống đám mây.

♦ Đảm bảo tác phong công nghiệp đúng với tiêu chuẩn chuyên viên lành nghề với hành vi và thái độ làm việc chuyên nghiệp, có kỹ năng và tác phong làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.