Kỹ năng, kiến thức đạt được ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo

85

♦ Cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực tự động hóa và tự hành Robot, có khả năng tham gia các dự án về Robot thương mại và điều khiển tự động hóa.

♦ Có thể tham gia hoặc tự tổ chức xây dựng đề tài dự án công nghệ thông tin có tích hợp trí tuệ nhân tạo và điều khiển Robot.

♦ Cung cấp đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để phát triển chuyên môn và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

♦ Kết nối với doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm về tích hợp trí tuệ nhân tạo, điều khiển tự động cho robot hiện đại.

♦ Xây dựng được các hệ thống nhận dạng, ra quyết định với tác vụ thông minh như: Nhận dạng hình ảnh, nhận dạng chữ viết, nhận dạng âm thanh…

♦ Được đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên viên lành nghề, đảm bảo hành vi và thái độ làm việc chuyên nghiệp, chấp hành pháp luật, kỷ cương, có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần ham muốn học hỏi với phương châm học tập suốt đời.