Kỹ năng, kiến thức đạt được Mạng máy tính và An toàn thông tin

18

♦ Có khả năng tư duy toán học về khoa học tự nhiên, có kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm phục vụ công việc.

♦ Được cung cấp kiến thức chuyên sâu về lý thuyết và thực hành đảm bảo yêu cầu của nhà tuyển dụng về lĩnh vực mạng máy tính và an toàn thông tin.

♦ Cung cấp đủ năng lực tự học, tự nghiên cứu để phát triển chuyên môn và có thể tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

♦ Tự tổ chức và xây dựng hệ thống bảo mật về an toàn thông tin trong quản lý dữ liệu số.

♦ Tư vấn và xây dựng hệ thống mạng diện rộng đáp ứng nhu cầu kết nối dữ liệu của các doanh nghiệp đảm bảo độ an toàn cao.

♦ Đảm bảo tác phong công nghiệp đúng với tiêu chuẩn chuyên viên lành nghề với hành vi và thái độ làm việc chuyên nghiệp, có kỹ năng và tác phong làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế.