Khoa Công nghệ thông tin, robot và trí tuệ nhân tạo tổ chức Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp

54
Sáng ngày 28/7, Khoa Công nghệ thông tin, robot và trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Bình Dương (FIRA) tổ chức Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp gồm có ThS. Trần Trọng Tuyên – Giám đốc trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương, ThS. Huỳnh Quang Đức – Giảng viên cơ hữu khoa, ThS. Trần Hữu Duật – Giảng viên.
Trong đợt này có 10 sinh viên với 6 đề tài đủ điều kiện tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp gồm 2 đề tài trên nền tảng web, 3 ứng dụng trên điện thoại thông minh và đặc biệt là đề tài Xây dựng Hệ thống IOT giám sát vườn cây. Các đề tài năm nay của sinh viên được Hội đồng đánh giá cao về tính đa dạng, bám sát thực tiễn và có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.
Buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc và sự nỗ lực của sinh viên để hoàn thành khóa luận của mình đúng thời hạn.