FIRA ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Công ty IMT Solution

77

Nhằm mục đích giúp cho sinh viên của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhận tạo có điều kiện trãi nghiệm thực tế tại môi trường làm việc chuyên nghiệp về các dự án Công nghệ thông tin trong thời gian học tập tại Trường cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngày 26/07/2019, tại Hội trường A1, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo phối hợp cùng Công ty IMT Solution tiến hành ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa hai đơn vị tạo điều kiện giao lưu và trao đổi học thuật giữa hai đơn vị.

Tại buổi ký kết MOU lãnh đạo Công ty IMT Solution cam kết hỗ trợ sinh viên trãi nghiệm thực tế tại Công ty và tạo điều kiện để sinh viên thực tập khi có yêu cầu. Đặc biệt, những sinh viên có khả năng cũng có tham gia cụ thể một dự án của Công ty, nếu đạt yêu cầu Công ty sẽ chính thức ký hợp đồng làm việc, giúp sinh viên có thêm thu nhập và đảm bảo được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết MOU:

Ban biên tập