Cơ hội việc làm sau đào tạo ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo

41

♦ Chuyên viên phát triển hệ thống tự động hóa bằng robot.

♦ Xây dựng các giải pháp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các doanh nghiệp.

♦ Tham gia tư vấn và thiết kế hệ thống hỗ trợ ra quyết định maketing và truyền thông.

♦ Thành lập đội dự án công nghệ thông tin tích hợp giải pháp tự hành thông qua các mô hình toán học về khai thác dữ liệu Internet.

♦ Tham gia các dự án dịch tự động bằng tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

♦ Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác dữ liệu người dùng trên internet phục vụ sản xuất và thương mại hóa sản phẩm dịch vụ.