Thông báo: Đồ án tốt nghiệp (Phân hiệu Cà Mau)

504

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) thông báo: Sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin tại Phân hiệu Cà Mau đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên có đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp theo danh sách do Phân hiệu Cà Mau xét duyệt.

2. Mỗi sinh viên đăng ký 1 đề tài đến hết ngày 10/10/2022: đăng ký tại link này (click here): https://bit.ly/3SOrK9x và viết phiếu mô tả đề tài nộp tại link: https://bit.ly/3dZ1yu6.

3. PHIẾU MÔ TẢ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (download here: https://bit.ly/3TdhKrB)

Lưu ý: Hết thời gian đăng ký đề tài, Khoa sẽ xem xét từng đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn với những đề tài đạt yêu cầu. Đề tài nào không đạt, khoa sẽ yêu cầu thực hiện lại theo góp ý và được gia hạn 1 lần đến hết ngày 20/10/2022. Thời gian thực hiện đồ án sẽ được tính từ ngày 20/10/2022.

Phụ lục: Hướng nghiên cứu thực hiện đồ án tốt nghiệp

STT Hướng nghiên cứu
1 Khoa học nhận dạng và lập trình IoT
2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
3 Cơ sở dữ liệu và kỹ thuật phần mềm
4 Khoa học dữ liệu và ứng dụng
5 Lập trình robotics
6 Trí tuệ nhân tạo
7 Chuyển đổi số và lập trình trên thiết bị di động
8 Khai thác dữ liệu