Triển khai hệ thống xác thực đa nhân tố cho sản phẩm thực tế “TỦ KHÓA THÔNG MINH”

38

Nhu cầu quản lý tài sản ở những nơi công cộng như: Sân bay (AirPort), siêu thị (Supermarket), Trường học (School)… ngày càng quan tâm và ứng dụng nhiều do sự an toàn và tiện lợi.

Việc triển khai hệ thống xác thực đa nhân tố cho sản phẩm thực tế “Tủ khoá thông minh” là một yêu cầu cần thiết.

Đồ án tốt nghiệp năm học 2019-2020 của sinh viên: Trần Đỗ Quốc Việt. Hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Sỹ, Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA).