Ứng dụng gương thông minh

59

Hướng đến xây dựng ứng dụng cho ngôi nhà thông minh: Gương thông minh là công cụ giúp hỗ trợ cung cấp thông tin: Thời tiết (weather), nhiệt độ (Temperature), tin tức (news), hình ảnh (picture)…

Đồ án tốt nghiệp năm học 2019-2020 của sinh viên: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Nhật. Hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Sỹ – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Kết quả của đồ án có thể đưa vào sử dụng đạt hiệu quả.