Đồ án ngành: Triển khai hệ thống nhận dạng khuôn mặt dùng cho điểm danh lớp học

3633

Đồ án “Triển khai hệ thống nhận dạng khuôn mặt dùng cho điểm danh lớp học”

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Minh Quân

Sinh viên thực hiện:

    1. Nguyễn Thành Trung – 17050042
    2. Nguyễn Mạnh Tiến – 17050026

Mục tiêu của đề tài

  • Phát hiện và đưa ra vùng khuôn mặt của ảnh từ camera.
  • Trích xuất đặc trưng khuôn mặt từ vùng khuôn mặt.
  • Phân loại các đặc trưng để nhận diện khuôn mặt.
  • Xác định danh tính khuôn mặt và điểm danh tự động.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành đồ án ngành

  • Lập trình Python và web app Django.
  • Xử lý ảnh số – mã nguồn mở OpenCV.
  • Hệ thống điểm danh khuôn mặt cho lớp học.
  • Hệ thống trang web điểm danh khuôn mặt.
  • Triển khai hệ thống server trên Raspberry Pi.