Robot Thám Hiểm

99

– Với nhu cầu thám hiểm và di chuyển trong môi trường không thuận lợi, việc xây dựng Robot thám hiểm là một yêu cầu cấp thiết trong nhiều ứng dụng thực tế.

Triển khai ứng dụng đạt hiệu quả sẽ giúp con ngư

ời rất nhiều trong công việc như: Quét dọn, lấy đồ vật, cung cấp hình ảnh những nơi con người không đặt chân đến được…

Đồ án tốt nghiệp năm học 2019-2020 của sinh viên: Trần Ngọc Viễn Đông, Huỳnh Hữu Tín. Hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Văn Vịnh.