Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông

320

Từ ngày 28 – 29/6/2019, ThS. Huỳnh Quang Đức – Giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo – Trường Đại học Bình Dương đã tham dự Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông tại Đại học Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

ThS. Huỳnh Quang Đức trình bày báo cáo và trả lời câu hỏi của đại biểu

Với chủ đề hội thảo năm 2019 “Chuyển đổi số điều hành kinh tế – xã hội trong cách mạng công nghiệp 4.0”, ThS. Huỳnh Quang Đức đã báo cáo đề tài “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên”. Báo cáo này được đăng toàn văn trong Kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN:978-604-67-1287-9 do Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành.

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của các nhà khoa học trong nước đang công tác và giảng dạy tại các trường đại học và các học viện. Năm nay, chủ đề hội thảo gồm có: Khai phá dữ liệu và học máy; Công nghệ mạng, điều khiển và tự động hóa; Công nghệ phần mềm và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên…

ThS. Huỳnh Quang Đức (thứ 3 từ trái sang) giao lưu, trao đổi học thuật với PGS.TS Huỳnh Xuân Hiệp (thứ hai từ trái sang) cùng thành viên Ban biên tập Tạp chí Tin học và Điều khiển học

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS Nguyên Trường Thắng – Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ghi nhận các báo cáo khoa học đóng góp cho hội thảo và trao cờ luân lưu tổ chức hội thảo lần thứ XXIII – năm 2020 tại Trường Đại học Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh với chủ đề “Thành phố thông minh”.

ThS. Huỳnh Quang Đức – Giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo