Công bố khoa học

269

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020

TTTÊN CÔNG TRÌNHLOẠI CÔNG TRÌNHTÊN TÁC GIẢGHI CHÚ
01Outage and Bit Error Probability Analysis in Energy Harvesting Wireless Cooperative NetworksElectronics 23rd International Conference 2019, Kaunas University. Palanga, Lithuania.Nguyễn Hoàng Sỹ
02Outage Performance Analysis of Non – Orthogonal Multiple Access with Time – Switching Energy HarvestingElectronics 23rd International Conference 2019, Kaunas University. Palanga, Lithuania.Nguyễn Hoàng Sỹ
03Power Splitting Protocol Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) in 5G Systems: Outage PerformanceThe International Conference Proceedings Series by ACM as an ICPS volume in the ACM Digital Library (ISBN: 978-1-4503-7245-9)Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Hoàng Sỹ
04A Sense Tagging Algorithm Using Unsupervised MethodKỷ yếu hội thảo Quốc gia năm 2019 có mã số ISBN: 978-604-913-915-4Huỳnh Quang Đức
05Một thuật toán học không giám sát về gán nhãn ngữ nghĩa trong song ngữ Anh-ViệtKỷ yếu hội thảo Quốc gia năm 2019 có mã số ISBN: 978-604-67-1287-9Huỳnh Quang Đức

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC TỪ NĂM 2016-2019

TTTÊN CÔNG TRÌNHLOẠI CÔNG TRÌNHTÊN TÁC GIẢGHI CHÚ
01Research Areas: Engineering.

Web of Science Categories: Engineering, Electrical & Electronic

Nguyễn Hoàng Sỹ2017
02AEU- International Journal of Electronics and CommunicationsNguyễn Hoàng Sỹ2016
03Imperfect Channel State Information of AF and DF Energy Harvesting Cooperative NetworksChina INST Communications No 13 West Chang An Avenue, Beijing, 00000, People R ChinaNguyễn Hoàng Sỹ2016
04Exploiting hybrid time switching-based and power splitting-based relaying protocol in wireless powered communication networks with outdated channel state informationWeb of Science Categories: Automation & Control Systems; Engineering, Electrical & ElectronicNguyễn Hoàng Sỹ2017
05A tractable approach to analyzing the energy-aware two-way relaying networks in the presence of co-channel interferenceEurasip Journal On Wireless Communication And NetworkingNguyễn Hoàng Sỹ2016