Trang chủ Nghiên cứu khoa học

Công bố khoa học

DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020TT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH TÊN TÁC GIẢ GHI CHÚ01 Outage and Bit Error Probability Analysis in Energy Harvesting Wireless Cooperative Networks Electronics 23rd International Conference 2019, Kaunas University....

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc...

Từ ngày 28 – 29/6/2019, ThS. Huỳnh Quang Đức – Giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo – Trường Đại học Bình Dương đã tham dự...

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XII

Ngày 07 – 08/6/2019, ThS. Huỳnh Quang Đức – Giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin – Robot – Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Bình Dương đã trình bày báo cáo tại...

TS. Nguyễn Hoàng Sỹ tham luận hai bài nghiên cứu tại hội thảo khoa...

Từ ngày 17 – 19/6 TS. Nguyễn Hoàng Sỹ – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo Trường Đại học Bình Dương đã trình bày hai bài nghiên cứu...
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0274 7303399