Văn phòng Khoa: Số 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Số điện thoại: 0274 3 833 927

Email: fit@bdu.edu.vn

Website: https://fit.bdu.edu.vn

Fanfage: https://facebook.com/fit.bdu.edu.vn

Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0274 7303399