Sơ đồ tổ chức

712

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

1ThS. Trần Trọng TuyênPhó Trưởng Khoa
2ThS. Huỳnh Quang ĐứcGVCH
3ThS. Lê Tiến DũngGVCH
4ThS. Nguyễn Thị Lan HươngGVCH
5ThS. Mai Trung Thành
GVCH
6TS. Nguyễn Quang TấnGVCH
7
TS. Phạm ThuậnGVCH
8Phạm Hồng NhungTrợ lý Khoa