Sơ đồ tổ chức

762

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

1ThS. Nguyễn Thanh SơnPhó Trưởng Khoa
2ThS. Huỳnh Quang ĐứcGVCH
3ThS. Nguyễn Hữu QuyềnGVCH
4ThS. Mai Trung Thành
GVCH
5TS. Nguyễn Quang TấnGVCH
6TS. Phạm ThuậnGVCH
7
CN. Nguyễn Khánh TùngNhân viên
8CN. Nguyễn QuânTrợ lý Khoa