Môi trường học tập

189

Môi trường học tập

– Khoa luôn tạo môi trường học tập thuận lợi nhất cho sinh viên thể hiện năng lực bản thân, chiếm lĩnh khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

– Tổ chức cho sinh viên tham gia hội thảo khoa học chuyên đề, tham gia các cuộc thi về công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

– Luôn luôn tiếp cận công nghệ mới của khu vực và thế giới phù hợp với môi trường đào tạo chuyên sâu.

– Đội ngũ giảng viên nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tạo môi trường hoạt động khoa học hiệu quả.

– Không gian học tập thoáng mát, nhiều hoạt động vui chơi giải trí giúp nâng cao thể trạng và sức khỏe đảm bảo học tập tốt.