Giảng viên cơ hữu

689

 

TTHọ & tênChức vụEmailGhi chú
1Nguyễn Thanh SơnPhó Trưởng khoantson@bdu.edu.vn
2Nguyễn Quang TấnGiảng viênnqtan@bdu.edu.vn
3Huỳnh Quang ĐứcGiảng viênhqduc@bdu.edu.vn
4Phạm ThuậnGiảng viênpthuan@bdu.edu.vn
5Trần Hữu DuậtGiảng viênthduat@bdu.edu.vn
6Thái Thanh HùngGiảng viêntthung@bdu.edu.vn
7Đào Văn TuyếtGiảng viêndvtuyet@bdu.edu.vn
8Nguyễn Hữu QuyềnGiảng viênnhquyen@bdu.edu.vn
9Dương Thanh LinhGiảng viêndtlinh@bdu.edu.vn
10Nguyễn QuânGiảng viênnquan@bdu.edu.vn
11Đinh Khắc QuyềnGiảng viên
12Nguyễn Văn ThànhGiảng viên
13Dai Nguyên ThiệnGiảng viên
14Nguyễn Trần An TuấnGiảng viên
15Nguyễn Vĩnh AnGiảng viên
16Cao Việt TrườngGiảng viên
17Trương Thị NgọcGiảng viên
18Nguyễn Khánh TùngGiảng viên
19Phạm Hồng NhungGiảng viên
20Lê Kim ThảoGiảng viên
21Trịnh Lương QuangGiảng viên