Hệ đào tạo

Hệ đào tạo Chính qui tập trung: Học tập tại trường và các hoạt động ngoại khóa. Hệ vừa làm vừa học: Học tập tại trường...

Bậc đào tạo

Bậc đào tạo Sau đại học: 2 năm. Đại học: 4 năm. Cao đẳng: 2 - 3 năm. Liên thông: Thời gian đào tạo tùy thuộc vào trình...

Robot và Trí tuệ nhân tạo

* Giới thiệu tổng quan: - Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) giới thiệu những kiến thức mới về tiếp cận của khoa học máy...

Mạng máy tính và An toàn thông tin

Đang cập nhật ...

Kỹ thuật phần mềm

Đang cập nhật...

Hệ thống thông tin

Đang cập nhật...
Chat Zalo
Chat Facebook
Gọi 0274 7303399