KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo từ Phòng Đào tạo: hiện tại một số bạn bị trùng lịch học giữa Toán A3 với tư tưởng Hồ Chí Minh đã được chuyển nhóm tử tưởng Hồ Chí mInh rồi.

Theo đó, những bạn trùng lịch sẽ chuyển sang học nhóm 8 Chiều thứ 5 phòng A2.1 bắt đầu từ ngày 26/10/2017 Lớp Thầy Tự.

Danh sách MSSV những bạn trùng lịch gồm:

16050004

16050013

16050026

16050030

16050040

16050057

16100011

Thân mến./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: