KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOADANH SÁCH PHÂN CÔNG GVPB ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017

STT

MSSV

Họ và

Tên

Ngày sinh

Đề tài

GVHD

GVPB

1

13050010

Thân

Phong

09/02/1995

Xây dựng ứng dụng Web quản lý thực khách tại nhà hàng Sakura

TS. Tô Tuấn

ThS. Nguyễn Hoàng Phong (0975074377)

2

13050011

Vương Quốc

Tiến

26/11/1994

3

13050013

Lục Sơn

Hải

02/04/1991

Website bán hàng điện máy cho cửa hàng Bảo An

ThS. Nguyễn Hoàng Phong

ThS. Đinh Thị Phượng (0966907979)

4

13050021

MalayVanh

Litsamay

08/04/1993

5

13050014

Thái Đình

Xuân

15/06/1995

Thiết kế website quản lý trường mầm  non ABI BÌNH DƯƠNG

ThS. Đinh Thị Phượng (0966907979)

6

13050002

Lê Ngọc

Thanh

15/03/1993

Xây dựng Website giới thiệu món ăn cho nhà hàng Thái Bình

TS. Nguyễn Quang Tấn

TS. Tô Tuấn (0983579384)

7

13050003

Thị

Ni

18/03/1995

Xây dựng Website cho Bata shop

ThS. Đinh Thị Phượng

ThS. Nguyễn Hoàng Phong (0975074377)

8

13050020

Thepmahavong

Philaphone

05/03/1993

Lưu ý:

- Sinh viên tự liên hệ GVPB theo số điện thoại để gặp GVPB trước ngày bảo vệ ít nhất 3 ngày

- Sinh viên không gặp GVPB xem như rớt ĐATN

- Thời gian phản biện: từ 14/07/2017 đến 24/07/2017

- Thời gian bảo vệ ĐATN (dự kiến): từ ngày 27/07/2017 đến 05/08/2017

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: