Thông báo thời gian nộp đồ án ngành

254

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) thông báo đến tất cả sinh viên thực hiện đồ án ngành học kỳ 1 năm học 2019-2020 nộp báo cáo thực hiện đồ án ngành, cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp: Từ ngày 06/01/2020 đến 16h00 ngày 10/01/2020.

2. Địa điểm nộp: Văn phòng FIRA, gặp Cô Phạm Thị Thu Trang.

3. Hình thức nộp: Theo hướng dẫn chi tiết trong file đính kèm (Link: http://bit.ly/2MQdzBr)

4. Link nộp đồ án ngành: https://bom.to/fUTmde

Tất cả những thông tin chi tiết sinh viên tham khảo trong link đính kèm tại mục 3 ở trên.

Ban biên tập FIRA