Xây dựng giải pháp khóa cửa thông minh trên nền tảng ANDROID

192

– Đề tài xây dựng một hệ thống điều khiển mở/khóa cửa thông minh, lưu lại nhật ký nhân viên ra vào văn phòng Khoa CNTT, Robot và TTNT (FIRA) – Trường Đại học Bình Dương thông qua internet, giúp kiểm soát tốt các vấn đề an ninh, an toàn trong văn phòng nhờ vào các cảm biến, hướng đến xây dựng một văn phòng thông minh.

Đồ án tốt nghiệp năm học 2019-2020 của sinh viên: Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Đức Anh. Hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hoàng Sỹ, Trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA).