Tầm nhìn – Sứ mệnh

262

♦ Tầm nhìn: Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một trong những Khoa hàng đầu về đào tạo, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

♦ Sứ mệnh: Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo đào tạo theo hương ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo đáp ứng nhu cầu phát triển Địa phương, Đất nước và hội nhập Quốc tế.