THÔNG BÁO: Thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2022

1024

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA) thông báo: Sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2022, như sau:

1. Đồ án tốt nghiệp là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Mỗi sinh viên sẽ được một giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Mỗi giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng quy định, như sau:

TTChức danhSô lượng
1Giáo sư8 đề tài
2Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học7 đề tài
3Giảng viên chính, tiến sĩ6 đề tài
4Giảng viên, thạc sĩ5 đề tài

2. Đối tượng: Sinh viên có đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp (hoàn thành các môn học và đủ số tín chỉ qui định theo khung chương trình đào tạo).

3. Sinh viên đăng ký chọn tên đề tài thực hiện đồ án tốt nghiệp (đính kèm thông báo) đến hết ngày 05/09/2022: Sinh viên chủ động đăng ký tên đề tài theo link drive sau: https://bit.ly/3CDXdGy và viết phiếu mô tả đề tài (tải phiếu mô tả theo đường link bên dưới) nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa FIRA (Thầy Huỳnh Quang Đức).

4. Khoa sẽ kiểm tra, xét điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên theo quy định của Nhà trường; xem xét phiếu mô tả đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên.

5. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện Đồ án và phân công đề tài, giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2022 chính thức sẽ được thông báo vào ngày 15/09/2022.

6. Sinh viên chủ động liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp đạt hiệu quả.
7. Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp: từ ngày 15/09/2022 đến hết ngày 15/12/2022.
8. Thời gian nộp Đồ án tốt nghiệp: từ ngày 15/12/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/12/2022 về văn phòng Khoa CNTT, Robot và TTNT (Thầy Huỳnh Quang Đức).
9. Thông tin chi tiết thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp sinh viên xem trong thông báo theo đường linkhttps://bit.ly/3ApbkNx

PHIẾU MÔ TẢ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (download here: https://bit.ly/3TdhKrB)