FIRA đồng hành cùng mùa dịch COVID-19

113

Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên FIRA-Trường Đại học Bình Dương thực hiện nghiêm túc chỉ thỉ 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Thông báo 153/TB-ĐHBD ngày 01/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm thống kê tình hình dịch bệnh theo thời gian thực, hỗ trợ khai báo y tế, hỗ trợ thông tin đường dây nóng và tư vấn cách phòng tránh dịch bệnh. Không Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo xây dựng trợ lý ảo về Covid-19 nhằm nâng cao trách nhiệm với cộng đồng và cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Bình Dương đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Link trò chuyện cùng trợ lý ảo mùa dịch COVID-19 của FIRA: https://bit.ly/3dVI30C

Huỳnh Quang Đức