Thông báo: Về việc thay đổi hình thức bảo vệ đồ án tốt nghiệp Đại học khóa 18 đợt 2 năm 2019

153

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo thông báo đến tất cả sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2019.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên việc thực hiện bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 vẫn theo thông báo số 24/TB-FIRA ngày 14/02/2020 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo nhưng theo hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Lúc 09h00' ngày 21/02/2020 (thứ 6).

2. Địa điểm: Phòng LAB-FIRA (Giảng viên tham dự hội đồng).

3. Hình thức bảo vệ: Bảo vệ trực tuyến – Sinh viên sử dụng hệ thống báo cáo từ xa (Có file hướng dẫn đính kèm: http://bit.ly/3bSBOcS).

4. Chi tiết thông tin xem trong thông báo bảo vệ đồ án tốt nghiệp đính kèm: http://bit.ly/38RxjxH

5. Danh sách bảo vệ xem link đính kèm: http://bit.ly/2HDYcZG

Ban biên tập Website FIRA