Thông báo: Thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 khóa 19 và các khóa trước

547

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo (FIRA), thông báo: Sinh viên đại học ngành Công nghệ thông tin thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 cụ thể như sau:

1. Đồ án tốt nghiệp là một học phần bắt buộc đối với tất cả sinh viên FIRA. Mỗi Sinh viên sẽ được giảng viên hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Mỗi Giảng viên hướng dẫn tối đa theo đúng qui định Nhà trường như sau: GS, PGS: 8 đề tài; TS, GVC: 6 đề tài; GV: 4 đề tài.

2. Đối tượng: Sinh viên khóa 19 và các khóa trước có đủ điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp.

3. Sinh viên đăng ký chọn tên đề tài thực hiện đồ án và Giảng viên hướng dẫn (đính kèm thông báo) đến hết ngày 17/3/2020: Sinh viên chủ động đăng ký tên đề tài và giảng viên hướng dẫn theo link drive sau: https://bom.to/3kOcFF.

4. Khoa sẽ kiểm tra, xét điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp của sinh viên theo quy định của Nhà trường; xem xét phân công giảng viên hướng dẫn và đề tài cho từng sinh viên/nhóm sinh viên.

5. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực hiện Đồ án và phân công đề tài, giảng viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 chính thức sẽ được thông báo vào ngày 20/3/2020.

6. Sinh viên chủ động liên hệ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn để được hướng dẫn thực hiện đồ án.
7. Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp: từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
8. Thời gian nộp Đồ án tốt nghiệp (dự kiến): từ ngày 01/7/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 06/7/2020 về văn phòng Khoa CNTT, Robot và TTNT (Cô Phạm Thị Thu Trang).
9. Thông tin chi tiết thông báo thực hiện đồ án tốt nghiệp sinh viên xem trong thông bao theo đường link: https://bit.ly/39bUOm5

10. Thông tin cập nhật (mới): Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nay Khoa (FIRA) gia hạn thời gian nộp đồ án tốt nghiệp đến hết ngày 25.7.2020. Các nội dung khác đều thực hiện theo thông báo số 51/TB-FIRA ngày 10/3/2020 của Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo về thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm 2020.