Thông báo thời hạn nộp báo cáo đồ án tốt nghiệp đợt 2_năm 2019

128

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo thông báo đến các sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp đợt 2_năm 2019 nộp báo cáo thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Thời gian: Từ ngày 06/01/2020 đến hết 16h00' ngày 10/01/2020.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo-Trường Đại học Binh Dương.

Chi tiết thông báo trong file đính kèm (link: http://bit.ly/2SG8vmP): 

Lưu ý: Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng mẫu và thời gian qui định.

Ban biên tập Web FIRA