Thông báo mới thời gian và địa điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

96

Trường Đại học Bình Dương có thể trở lại học kỳ 2 năm học 2019-2020 vào ngày 17/02/2019 sau thời gian tạm nghỉ do dịch cúm: Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra (Covid-19).

Nay, Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Lúc 07h30' ngày 21/02/2020 (thứ sáu).

2. Địa điểm: Phòng LAB-FIRA (Khu B).

4. Chi tiết các công việc liên quan đến lịch bảo vệ đồ án, sinh viên xem chi tiết: http://bit.ly/2vvET28

Thông báo đến tất cả sinh viên đã có tên trong thông báo trước khi dời lịch (do dịch cúm CoVid-19) chuẩn bị báo cáo đồ án tốt nghiệp thực hiện đúng theo tinh thần thông báo của Khoa.

Ban biên tập