Thông báo danh sách phân công GVHD và thời gian đóng lệ phí ĐATN đợt 1 năm 2019 (HK2 18-19)

89

1. Danh sách phân công GVHD ĐATN:

STT

Mã SV

Họ và

Tên

GVHD

ĐỊA CHỈ MAIL

1

15050038

Nguyễn Đức

Anh

Nguyễn Hoàng Sỹ

nhsy@bdu.edu.vn

2

15050082

Nguyễn Minh

Nguyễn Hoàng Sỹ

nhsy@bdu.edu.vn

3

14010047

Lê Minh

Tuấn

Đinh Thị Phượng

dtphuong@bdu.edu.vn

4

14050024

Lê Khắc

Hiếu

Đinh Thị Phượng

dtphuong@bdu.edu.vn

5

15050051

Hồ Thị

Xuân

Nguyễn Thị Lan Hương

lanhuong162@gmail.com

2. Một số lưu ý về thời gian thực hiện và việc đóng lệ phí ĐATN:

– Thời gian chuẩn bị đề tài và liên hệ trực tiếp Giảng viên hướng dẫn: từ ngày 25/03/2019                                               

– Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp: từ 25/03/2019 đến cuối tháng 7/2019                                           

– Thời gian nộp bài đồ án tốt nghiệp: cuối tháng 7/2019                                               

– Thời gian đóng lệ phí đồ án tốt nghiệp: từ ngày 25/03/2019 đến hết ngày 05/04/2019 (Thu trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6) tại Phòng Tài chính- Kế toán.

– Mã môn học ĐATN: INF0137 (7TC). Sinh viên xem kỹ mã môn trước khi đóng tiền, mọi sai sót Khoa và Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm.

Thông báo đến các sinh viên ở mục 1 biết và thực hiện nghiêm túc./.