Lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 (Lớp 18TH01 và 17TH01)

111

Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Lúc 08h00' ngày 13/02/2020 (thứ năm).

2. Địa điểm: Phòng LAB-FIRA (Khu B).

3. Danh sách nhóm sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án:

Nhóm 1: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Nhật.

Nhóm 2: Trần Đỗ Quốc Việt.

Nhóm 3: Võ Bá Học, Bùi Thiện Tâm.

4. Chi tiết các công việc liên quan đến lịch bảo vệ đồ án, sinh viên xem chi tiết tại link: http://bit.ly/31slkDD

5. Danh sách sinh viên và tên đề tài bảo vệ đồ án tốt nghiệp tại đường link trên.

Ban biên tập Web FIRA