Thành tích nghiên cứu khoa học của FIRA được ghi nhận

Ngày 29/11/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn...

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học

Sáng 23/7, Trường Đại học Bình Dương đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng phần mềm Hệ...

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXII – Một số vấn đề chọn lọc...

Từ ngày 28 – 29/6/2019, ThS. Huỳnh Quang Đức – Giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân...

Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XII

Ngày 07 – 08/6/2019, ThS. Huỳnh Quang Đức – Giảng viên cơ hữu Khoa Công nghệ thông tin – Robot – Trí tuệ nhân tạo Trường...

TS. Nguyễn Hoàng Sỹ tham luận hai bài nghiên cứu tại hội thảo khoa...

Từ ngày 17 – 19/6 TS. Nguyễn Hoàng Sỹ – Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Robot và Trí tuệ nhân tạo Trường Đại...

Thông tin mới