KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo nhắc V/v Nộp đồ án ngành năm 2017 như sau:

Thực hiện thông báo v/v làm đồ án ngành năm 2017 của Khoa Tin Học ngày 29/08/2017, hạn chót đến hết 16h ngày 26/01/2018 tất cả các sinh viên thực hiện Đồ án ngành phải nộp báo cáo về Khoa Tin Học.

Vì vậy các bạn tranh thủ hoàn thành và nộp báo cáo đúng hạn. Nhắc lại hình thức, thời gian và liên hệ nộp như sau:

1- Hình thức: 1 quyển báo cáo + 1 đĩa CD (ghi file báo cáo + demo (nếu có) vào đĩa CD).

2- Thời gian: đến hết 16h thứ 6 ngày 26/01/2018

3- Liên hệ nộp và ký tên: liên hệ Văn phòng Khoa hoặc cô Trang phòng Đào tạo để nộp. Ký tên: sinh viên ký tên vào 2 bảng điểm: bảng điểm của GVHD và bảng điểm tổng hợp.

Đề nghị những sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: