KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo nghỉ học các môn học sau:

- Môn cơ sở dữ liệu chiều thứ 7 ngày 28/10/2017

- Môn Giới thiệu ngành sáng chủ nhật ngày 29/10/2017.

Lịch học bù sẽ thông báo sau!

Thân./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: