KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo phân công giảng viên hướng dẫn đồ án ngành năm 2017 như sau:

1. Danh sách

STT

MSSV

Họ & Tên

Hướng ngành SV đăng ký

GVHD theo nguyện vọng của SV

Nhóm

GVHD Khoa phân công

1

13050006

Phan Công Đặng

Website

 

1

T. Tuyên

(0966456555)

3

14050004

Trần Ngọc Viễn Đông

Website

 

2

14050003

Lê Kim Tài

Phần mềm, website

 

2

4

14050005

Nguyễn Thị Phương

Phần mềm, website

 

5

14050006

Trần Nguyễn Minh Duy

Phần mềm, website, Tìm hiểu công nghệ

 

3

T. Tô Tuấn

(0983579384)

6

14050007

Đoàn Minh Cảnh

Website

 

7

14050009

Hoàng Thị Linh

Phần mềm, Tìm hiểu công nghệ

 

4

T. Phan

(0983393339)

8

14050019

Nguyễn Văn Hiếu

Phần mềm, website

 

9

14050014

Đoàn Huỳnh Minh Quân

Phần mềm, website

T. Phong

5

T. Phong

(0975074377)

10

14050015

Bùi Thiện Tâm

Phần mềm, website

T.Phong

11

14050020

Võ Bá Học

Phần mềm, website

T.Phong

6

12

15050078

Trần Khánh Nhân

Phần mềm, website

T.Phong

13

14050021

Dương Quốc Bảo

Website

 

7

T. Thành

(0989680779)

14

14050008

Huỳnh Hữu Tín

Website

 

15

14050024

Lê Khắc Hiếu

Phần mềm, website

 

8

T.Tấn

(0903766808)

16

14050027

Thái Nguyễn Tuấn Vũ

Phần mềm, website

T. Phong/T. Tấn

17

14050028

Hoàng Quốc Hưng

Phần mềm, website

 

9

C. Phượng

(0975484800)

18

14050030

Nguyễn Duy Thịnh

Phần mềm, website

 

19

14050031

Hoàng Sơn

Website

 

10

20

14050032

Đỗ Trung Hoài

Website

 

2. Hình thức thực hiện: Sinh viên thực hiện đồ án theo nhóm đã phân và tự liên hệ giảng viên hướng dẫn theo số điện thoại để hẹn lịch gặp định kỳ.

3. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ thứ 2, ngày 18/09/2017 đến ngày 27/01/2018.

4. Hình thức đánh giá: SV báo cáo đồ án với giảng viên hướng dẫn và giảng viên hướng dẫn sẽ chấm điểm trực tiếp.

5. Thời hạn nộp Đồ án ngành: hạn chót nộp đồ án về Khoa là 16h ngày 27/01/2018, nộp 1 quyển báo cáo về VP Khoa hoặc cô Trang phòng đào tạo trong giờ hành chính.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: