KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo lớp Cơ sở dữ liệu ngày 09/09/2017 được nghỉ học.

Lý do: GV bận đi công tác.

Lịch học bù sẽ được thông báo sau.

Thân./.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: