KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAThông báo v/v Nộp lại báo cáo ĐATN theo ý kiến hội đồng đợt 1 năm 2017 như sau, Tất cả sinh viên đã bảo vệ ĐATN đợt 1 năm 2017 nộp lại báo cáo ĐATN theo ý kiến hội đồng như sau:

1. Hình thức nộp: nộp 1 quyển đóng bìa mạ vàng + kèm theo 1 đĩa CD. Những báo cáo nào Hội đồng yêu cầu chỉnh sửa khi nộp lại phải có chữ ký của giảng viên phản biện.

2. Thời gian nộp báo cáo: từ ngày ra thông báo đến hết 16h00 ngày 15/08/2017

3. Địa điểm: VP Khoa hoặc liên hệ cô Trang tại Phòng Đào Tạo trong giờ hành chính.

Đề nghị những sinh viên đã bảo vệ ĐATN đợt 1 năm 2017 thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.

 

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: