KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAHiện tại đã sắp đến hạn nộp Đồ án tốt nghiệp, các bạn sinh viên xem lại thông báo để nộp đúng thời hạn và đúng quy định. Nhắc lại như sau:

1. Thời hạn nộp: hạn chót 16h ngày 07/07/2017

2. Hình thức nộp: Nộp 2 cuốn (đóng bìa cứng bình thường không mạ vàng) + 2 đĩa (bao gồm file báo cáo, file tóm tắt báo cáo và chương trình demo) + 2 cuốn tóm tắt (dưới 30 trang), đĩa phải ghi đầy đủ thông tin và Password (nếu có). Trong 2 cuốn báo cáo phải có chữ ký sống của GVHD.

3. Địa điểm, người nhận: VP Khoa Tin Học hoặc cô Trang phòng Đào tạo trong giờ hành chính, sinh viên phải nộp trực tiếp để ký tên, không được ký thay.

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch phản biện và lịch bảo vệ ĐATN sau 3 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp ĐATN tại VP Khoa hoặc website của Khoa.

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: