KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TIN TỨC KHÁC

CHỨC NĂNG WEBSITE

BAN CỐ VẤN

Trợ lý khoa:
Thầy:Nguyễn Hoàng Phong
Số điện thoại: 0650.3 833 928
Email: fit@bdu.edu.vn
Skype: nguyenhoangphongit

KẾT NỐI VỚI KHOAĐề nghị toàn thể sinh viên khoa Tin Học đăng ký tham gia "Ngày Hội STEM - Lego Robot tại Đại học Bình Dương"

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNfh3I0tnzOG4luru7ozJzusKJFaSHfxlEI9iBtmmoLIoo2Q/viewform?c=0&w=1

Các tin mới hơn:


Các tin cũ hơn: